22 มีนาคม 2562 จังหวัดเชียงราย ระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เป้าหมายสูงสุดมุ่งให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190322090830597

จังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติยศ เริ่มพิธี 6 เมษายน นี้ ที่บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงราย ในการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามวัน เวลา ฤกษ์ ที่สำนักพระราชวังกำหนด ประกอบด้วย พิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก การเชิญคนโทน้ำอภิเษก การซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ สำหรับพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงราย กำหนดให้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ที่บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ฤกษ์เวลา 10.52 – 12.39 น. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใส่ขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาวพร้อมพิธีเชิญขันน้ำสาคร ไปยังพระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง สำหรับพิธีทำน้ำอภิเษก จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ฤกษ์เวลา 17.00 – 22.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 พิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกเพื่อเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 การซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมซ้อมเดินริ้วขบวน ในเวลา 06.00 น. จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยกำหนดการเดินริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และการเดินริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พลังมวลชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมบูรณะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน นี้

ที่มาของรูปภาพ: https://www.thainews.prd.go.th